Class UIFRAME

Name

UIFRAME  --  Class of frame.

Synopsis

 UIFrame([<caption>],[<type>])	--> UIFrame object
 
 
 
 

Description

Class UIFrame

Attributes

<className> - Class name. Value should be "UIFrame".

Methods

ADD Set placement widget inside frame.
SETLABEL Set frame label.
SETTYPE Set frame type.
UIFRAME Constructor. Create frame with label.

Method UIFRAME:ADD()

 add(<grid>)

Method UIFRAME:SETLABEL()

 setLabel(<label>)

Method UIFRAME:SETTYPE()

 setType(<type>)

Method UIFRAME:UIFRAME()

 UIFrame([<caption>],[<type>])	--> UIFrame object

Example:

 box := UIVBox()
 frame := UIFrame("Section", FRAME_RAISED)
 frame:setGrid(box)
 

Platforms

No dependies of platform.